Το Εγχειρίδιο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ΕΕΔ) είναι έργο του ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Σχεδιάστηκε από το KAS Media Programme Asia, στη Σιγκαπούρη, σε συνεργασία με το KAS Media Programme South East Europe, στη Σόφια, για να υποστηρίξει την ερευνητική δημοσιογραφία σε όλον τον κόσμο. Το επικαιροποιούμε συνεχώς και το μεταφράζουμε σε όσο γίνεται περισσότερες γλώσσες.

Το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) είναι γερμανικό πολιτικό ίδρυμα. Έχει πάρει το όνομά του από τον πρώτο καγκελάριο της Γερμανίας, τον Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ηγήθηκε της επιστροφής της Γερμανίας στη Δημοκρατία μετά το συλλογικό τραύμα του Ολοκαυτώματος και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, με πάνω από 120 γραφεία σε όλον τον κόσμο, το KAS είναι υπέρμαχος της προώθησης της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς και του Κράτους Δικαίου.