Κεφάλαια

Κεφάλαια

Το κεφάλαιο προσδιορίζει την πρακτική της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την αποστολή της και τους στόχους της. Εξετάζει τις …
Κάθε θέμα ξεκινάει από μια ιδέα, και το κεφάλαιο αυτό θα εξηγήσει από πού μπορεί να προέλθουν αυτές οι ιδέες. Μπορεί την έμπνευση να μας τη …
Το κεφάλαιο αυτό θα διατρέξει τα διάφορα στάδια σχεδιασμού ενός ερευνητικού ρεπορτάζ. Από τα ερωτήματα που θέτουμε στον εαυτό …
Οι ερευνητές δημοσιογράφοι συλλέγουν και παράγουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, τα …
Το κεφάλαιο αυτό θα εξετάσει τις βασικές ερευνητικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας δημοσιογράφος για να αρχίσει τη δουλειά του. Οι δημοσιογράφοι …
Οι άνθρωποι είναι από τους σημαντικότερους πόρους του ερευνητή δημοσιογράφου. Αν σας εμπιστευτούν αρκετά, θα σας οδηγήσουν σε μεγάλα …
Οι συνεντεύξεις είναι κομβικό σημείο της δημοσιογραφίας Αλλά στο ερευνητικό ρεπορτάζ, απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία, καλύτερη κατανόηση του θέματος …
Μπορεί η έρευνα για το ρεπορτάζ να είναι εξαίρετη αλλά το ρεπορτάζ να αποτύχει παταγωδώς, αν δεν έχει οργανωθεί σωστά και δεν έχει γραφτεί καλά …