Κεφάλαιο 2 Εμπρός Να Βρούμε Θέμα!

Κεφάλαιο 2 Εμπρός Να Βρούμε Θέμα!

Κάθε θέμα ξεκινάει από μια ιδέα, και το κεφάλαιο αυτό θα εξηγήσει από πού μπορεί να προέλθουν αυτές οι ιδέες. Μπορεί την έμπνευση να μας τη δώσουν εφημερίδες, συζητήσεις με πηγές, συναντήσεις με ισχυρά πρόσωπα ή η άγρυπνη ματιά σε ένα ευρύ πεδίο εξελίξεων. Το κεφάλαιο αυτό θα εστιάσει επίσης στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο ρόλο που παίζουν στην παρακολούθηση τελευταίων εξελίξεων και στοιχείων. Ερευνητική δημοσιογραφία δεν γίνεται, αν δεν βγεις από τη βολή σου, αν δεν εξερευνήσεις το άγνωστο, αν δεν αναλάβεις λελογισμένους κινδύνους.