2. Αξιολογούμε μια Ιδέα για Ρεπορτάζ

2. Αξιολογούμε μια Ιδέα για Ρεπορτάζ


Με όποιον τρόπο και αν έχετε φτάσει σε μία ιδέα για ρεπορτάζ, το επόμενο βήμα είναι να κάνετε κάποιους ελέγχους, για να δείτε που μπορεί να οδηγήσει. Να προσέχετε τις παρακάτω μεροληπτικές προσεγγίσεις και πιθανά εμπόδια.