Κεφάλαιο 3 Φτιάχνουμε Σχέδιο

Κεφάλαιο 3 Φτιάχνουμε Σχέδιο

Το κεφάλαιο αυτό θα διατρέξει τα διάφορα στάδια σχεδιασμού ενός ερευνητικού ρεπορτάζ. Από τα ερωτήματα που θέτουμε στον εαυτό μας και την έρευνα των πηγών, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε την ιστορία και την προετοιμασία του προϋπολογισμού, όλα τα παραδείγματα αυτού του κεφαλαίου δείχνουν ότι ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος για ένα ερευνητικό ρεπορτάζ. Θα μιλήσει επίσης και για το πώς αναγνωρίζουμε αξιόπιστες πηγές και συνθέτουμε τις λεπτομέρειες μιας ιστορίας σε ένα ενδιαφέρον αφήγημα που βασίζεται σε αποδείξεις.