1.1. Από την ιδέα στην υπόθεση


Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε τις αρχικές σας σκέψεις συγκεκριμένο ερώτημα που να μπορεί να απαντήσει το ρεπορτάζ σας. Αυτό σας βοηθάει:

  • ! Να αποφασίσετε τι αποτελεί απόδειξη και ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι χρήσιμα
  • ! Να διαχειριστείτε τον όγκο της δουλειάς προσδιορίζοντας όρια και στόχους
  • ! Να επικοινωνήσετε και να «πουλήσετε» την ιδέα σε άλλους
  • ! Να κάνετε πιο ακριβή υπολογισμό του χρόνου και των πόρων που θα απαιτηθούν
  • ! Να θέσετε τα θεμέλια για ένα ρεπορτάζ χωρίς κενά

Από κάθε ιδέα για ρεπορτάζ μπορεί να προκύψουν διάφορες υποθέσεις ή κατευθύνσεις για το τελικό ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, για το θέμα της ασθένειας που μεταδίδεται μέσω του νερού μπορούν να γίνουν δύο υποθέσεις:

(A) Με την ιδιωτικοποίηση το νερό έγινε πολύ ακριβό για τους φτωχούς, οι οποίοι τώρα παίρνουν νερό από ακατάλληλα σημεία, που όμως είναι δωρεάν, και το αποτέλεσμα είναι η επιδημία.

(B) Οι ιδιωτικές εταιρείες υδάτων κάνουν περικοπές, οπότε η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας του νερού υποχωρεί και έτσι καταλήγουμε σε επιδημία.

Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσετε κριτικά αυτές τις υποθέσεις: Πάνω σε ποιες παραδοχές βασίζονται και πόσο σίγουροι είστε ότι ισχύουν; Και οι δύο αυτές υποθέσεις βασίζονται σε παραδοχές για την αιτία της επιδημίας οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί: Η (Α) κάνει την παραδοχή ότι ευθύνονται οι «μη επίσημες» προμήθειες νερού ενώ η (Β) ότι η εταιρεία υδάτων δεν ακολουθεί πλήρως τα πρότυπα. Ίσως τελικά να πρέπει να ελέγξετε και τις δύο πιθανότητες, διότι αυτές οι υποθέσεις αγγίζουν το βαθύτερο ερώτημα: Πού ξεκίνησε η επιδημία;

Οπότε, μια πολύ καλύτερη υπόθεση θα ήταν:

(Γ) Η πρόσφατη επιδημία για την οποία ευθύνεται το νερό στον δήμο Χ προήλθε είτε από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών διανομής νερού είτε από «μη επίσημες» πηγές προμήθειας νερού.

Αυτή η πιο επεξεργασμένη υπόθεση σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στο περίγραμμα του θέματός σας και να σχεδιάσετε μια έρευνα που να είναι πιο ξεκάθαρη και ισορροπημένη:

(Δ) Έχει εκδηλωθεί μεγάλη επιδημία διάρροιας που μεταδίδεται μέσω του νερού στον δήμο Χ, όπου το νερό έχει ιδιωτικοποιηθεί. Το ρεπορτάζ θα προσπαθήσει να εξακριβώσει πώς ξεκίνησε η επιδημία. Οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ύψος των λογαριασμών της ιδιωτικής εταιρείας και προμηθεύονται νερό από ρυάκια και ποτάμια; Ή οφείλεται στο ότι η ιδιωτική εταιρεία υδάτων στα πλαίσια περικοπών δεν τηρεί επαρκώς τα πρότυπα καθαρότητας; Θα μιλήσουμε με επιστήμονες για τα αίτια της επιδημίας. Θα δούμε από πού προμηθεύονται καθημερινά νερό μέλη μια φτωχής κοινότητας και θα επισκεφτούμε την μονάδα με έναν ανεξάρτητο ειδικό, για να δούμε τα πρότυπα ασφάλειας που ακολουθούν. Όταν εξακριβώσουμε πώς ξεκίνησε η επιδημία, θα δούμε τι μπορεί να γίνει για να προληφθεί η επανεμφάνισή της.

Όταν θα έχετε μια σαφώς προσδιορισμένη υπόθεση, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο έρευνας, που θα περιλαμβάνει

  • >την εύρεση πηγών
  • >την ανάπτυξη κριτηρίων για το τι αποτελεί απόδειξη
  • >την απόφαση περί της μεθοδολογίας
  • >τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος και την
  • >ανάπτυξη προϋπολογισμού.

Οι επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου δίνουν μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίον σχεδιάζουμε αυτά τα βήματα. Κατόπιν, τα επόμενα κεφάλαια αυτού του οδηγού θα αναλύσουν περισσότερο πώς υλοποιούνται.

Στο τέλος, θα μπορείτε να συνοψίσετε το ρεπορτάζ σας σε έναν συμπαγή και αποτελεσματικό τίτλο εργασίας. Μπορεί να μην είναι ο τίτλος στον οποίον θα καταλήξετε, αλλά είναι καλός τρόπος για να μην χάσετε το κέντρο του ρεπορτάζ σας. Επίσης, θα σας βοηθήσει να έχετε ανά πάσα στιγμή έτοιμη μια συνοπτική παρουσίαση του ρεπορτάζ σας, ενώ μπορεί μάλιστα να σας βοηθήσει να σκεφτείτε δημιουργικά πώς μπορεί να παρουσιάσει το ρεπορτάζ ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά, αν ανακαλύψετε περισσότερα στοιχεία, θα πρέπει να τον τροποποιήσετε.