1.2.1. Δημιουργία ενός δικτύου πηγών


Ίσως διαπιστώσετε ότι το δίκτυο των ανθρώπων με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε για το ρεπορτάζ σας γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Για να μείνετε οργανωμένοι, ζωγραφίστε έναν χάρτη με τις πηγές και χρησιμοποιήστε βέλη ή χρώματα για να δείξετε τις μεταξύ τους σχέσεις. Αν εμφανιστεί τίποτε περίεργο — για παράδειγμα ότι ο διευθυντής μιας εταιρείας υλοτομίας έχει σχέσεις με έναν πολιτικό που εκφράζεται υπέρ της αποδάσωσης — κάντε μια σημείωση να ψάξετε περισσότερο αυτή τη σχέση. Η διαδικασία μπορεί να είναι κουραστική, αλλά μείνετε εστιασμένοι θυμίζοντάς σας ότι έχετε έναν ρόλο ως φύλακας της κοινωνίας και ότι δίνετε φωνή σε αυτούς που δεν την έχουν.

Οι δημοσιογράφοι Mark Hunter και Luuk Sengers δίνουν τις παρακάτω συμβουλές για το πώς θα χαρτογραφήσετε αποτελεσματικά τα στοιχεία και θα μείνετε οργανωμένοι.

  • >   Φτιάξτε μια χρονογραμμή γεγονότων (ημερομηνίες, τόπους, ποιος ήταν εκεί, τι ειπώθηκε, τι έγινε). Μην αλλάζετε την μορφοποίηση, για να μπορείτε να βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε.
  • >   Φτιάξτε ένανκατάλογο πηγών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και φροντίστε είναι ασφαλής. Να τον ενημερώνετε μετά από κάθε επικοινωνία και να σημειώνετε με ποιον ακόμα πρέπει να έρθετε σε επαφή.
  • >   Σχεδιάστε διαγράμματα των σχέσεων ανάμεσα στους διάφορους εμπλεκόμενους
  • >   Φτιάξτε ένανκατάλογο εγγράφωνπου να δείχνει ποια έχετε και σε ποια πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση
  • >   Φτιάξτε ένα ευρετήριο για τα έγγραφά σαςκαι, αν δουλεύετε σε υπολογιστή, δημιουργήστε υπερσυνδέσμους προς τα πλήρη ηλεκτρονικά έγγραφα
  • >   Κάνετεεπισήμανση των γεγονότων που έχουν πλήρως διασταυρωθεί
  • >   Σημειώστε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε αίτημα που έχετε αποστείλει
  • >   Να έχετε πάντα μαζί σας ένα τετράδιο για να σημειώνετε ιδέες