1.3. Μεθοδολογία


Η αναζήτηση των σωστών πηγών και εγγράφων δεν είναι πάντα ευθύγραμμη.

Η λέξη «μεθοδολογία» συνδυάζεται, εν γένει, με την ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά απλά αναφέρεται στην προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε την έρευνά σας. Πιθανότατα θα αξιοποιήσετε διάφορες μεθόδους, όπως αναλύσεις στοιχείων, ζωντανές συνεντεύξεις και επισκέψεις επί τόπου. Πρέπει να αποφασίσετε ποιες πηγές θα χρησιμοποιήσετε, πόσο χρόνο θα αφιερώσετε σε κάθε μία, και πώς θα διασταυρώσετε τα ευρήματά σας.

Σημαντικό μέρος του μεθοδολογικού σχεδιασμού είναι η πρόβλεψη πιθανών εμποδίων. Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο ή ότι μια βασική πηγή αρνείται να σας μιλήσει. Έχετε εναλλακτικό σχέδιο; Πώς μπορείτε να βρείτε άλλα στοιχεία που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας ή θα δώσουν αποδείξεις αντίστοιχης βαρύτητας;

Αφού καταλήξετε στη μεθοδολογία σας, μπορείτε να φτιάξετε μια χρονογραμμή για την έρευνα και έναν προϋπολογισμό. Η χρονογραμμή δίνει μια προσέγγιση της διάρκειας της έρευνας: Πόσες ώρες θα αφιερώσετε σε αρχεία, σε συνεντεύξεις, στο διαδίκτυο και στο γράψιμο;

Εκτός από τον χρόνο που θα απαιτήσουν οι διάφορες δουλειές, δύο σημαντικοί παράγοντες για την κατασκευή της χρονογραμμής είναι οι προθεσμίες και η ανάγκη να νικήσουμε τους ανταγωνιστές μας. Αν έχει ήδη καθοριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης του ρεπορτάζ, ξεκινήστε αντίστροφα, από τις τελικές ημερομηνίες, προγραμματίζοντας συνεντεύξεις και έρευνα έτσι ώστε να χωρέσουν στον διαθέσιμο χρόνο. Από την άλλη, όταν προτείνετε την ιδέα σε έναν διευθυντή σύνταξης, θα πρέπει να πείτε και σε πόσο περίπου χρόνο θα είναι έτοιμο το ρεπορτάζ. Αν έχετε χρησιμοποιήσει χρονογραμμή, θα έχετε μια καλύτερη εικόνα του χρόνου που θα χρειαστεί να ζητήσετε.

Αν το θέμα του ρεπορτάζ ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο, είναι πιθανό να το κυνηγάνε και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, οπότε αυξάνεται η πίεση να δημοσιευτεί γρήγορα. Όμως στην ερευνητική δημοσιογραφία δεν χωράνε τσιγκουνιές και βιασύνες, διότι μπορεί να υπάρξουν νομικές συνέπειες. Όταν έχετε μπροστά σας τη χρονογραμμή, θα μπορείτε να αποφασίσετε ποιο είναι το νωρίτερο που μπορεί να δημοσιευτεί ένα ρεπορτάζ που να έχει συνοχή και ουσία, ακόμα και αν η έρευνα δεν είναι πλήρης.