1.4. Προϋπολογισμός


Μια άλλη βασική παράμετρος του σχεδίου για το ρεπορτάζ είναι ο προϋπολογισμός σας — πόσος χρόνος και χρήμα θα καταναλωθούν για την έρευνά σας.

Ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

  • >   Δαπάνες μετακίνησης — πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, διαμονή, γεύματα για εσάς και τις πηγές σας
  • >   Αμοιβές συμβούλων, π.χ. για μεταφραστές, μεταγραφείς ή άλλους παρόχους υπηρεσιών
  • >   Έξοδα επικοινωνίας — λογαριασμοί για τηλέφωνα και διαδίκτυο
  • >   Δαπάνες για τη διενέργεια αρχειακών ερευνών ή για επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, κ.λπ.

Αν δουλεύετε σε ομάδα, ίσως χρειαστεί επίσης να συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό σας εργαστήρια ή ταξίδια για επί τόπου επισκέψεις.

Οι αίθουσες σύνταξης σε όλον τον κόσμο βλέπουν τον προϋπολογισμό τους να συρρικνώνεται. Το ύψος της επένδυσης που διαθέτουν μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες σε ερευνητικά θέματα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής εφημερίδας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν η αίθουσα σύνταξής σας έχει περιορισμένους πόρους, θα πρέπει να είστε ευρηματικοί και να εντοπίσετε άλλες πηγές υποστήριξης. Μια καλή αφετηρία είναι οι διεθνείς χορηγικοί οργανισμοί. Μπορεί κάποιοι από τους τομείς του ενδιαφέροντός τους να συμπίπτουν με την έρευνά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί με χορηγούς οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα. Μια άλλη δυνατότητα είναι η πληθοχρηματοδότηση. Η συγκέντρωση κεφαλαίων για την ερευνητική δημοσιογραφία έχει κερδίσει έδαφος αλλά λόγω του ανταγωνισμού είναι και πιο δύσκολη.


Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε μια επισκόπηση δυνητικών συνεργασιών και πληθοχρηματοδότησης καθώς και επιτυχή παραδείγματα:


Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι συμφωνούν ότι δεν είναι καλή ιδέα να πληρώνεις τις πηγές σου. Με το δέλεαρ των χρημάτων, οι πηγές ίσως πουν ψέματα ή υπερβολές. Ακόμα χειρότερα, η πληρωμή μπορεί να αποβεί εις βάρος σας, αν οι πηγές ανακαλέσουν ή αρνηθούν όσα είπαν. Αυτή η γκρίζα, από ηθικής απόψεως, περιοχή θα μπορούσε να θίξει τη φήμη της δημοσίευσής σας ή να δημιουργήσει αμφιβολίες για τις ερευνητικές σας ικανότητες. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, μια εφημερίδα μπορεί να αποζημιώσει μια πηγή για τον χρόνο της ή τις δαπάνες μετακίνησης. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, και τα δύο μέρη θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο δόθηκαν τα χρήματα, ενώ το ποσό θα πρέπει να κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα. Να επισημάνετε στις πηγές ότι δίνοντάς σας πληροφορίες, δεν κάνουν χάρη σε εσάς ή στην εφημερίδα. Βοηθάνε μια κοινότητα που πλήττεται ή την κοινωνία εν γένει.

Η δωροδοκία ως τρόπος να αποκτήσετε πρόσβαση κάπου είναι επίσης μεμπτή. Αλλά σε ορισμένες κοινότητες, άτομα που κατέχουν θέσεις έχουν αναπτύξει τη νοοτροπία να ζητάνε μικρές χάρες (ένα «δωράκι») για να κάνουν ο,τιδήποτε – ακόμα και για να ανοίξουνε το γραφείο τους το πρωί! Όταν αυτό είναι το κυρίαρχο κλίμα, ενδέχεται να μην μπορέσετε να κάνετε δουλειά, αν δεν λαδώσετε τους γραφειοκρατικούς τροχούς. Ωστόσο, με τέτοιου τύπου μικροπληρωμές ίσως θέσετε σε κίνδυνο όλη την έρευνα. Όσο μικρές και καθημερινές και αν είναι, αν ο εν λόγω υπάλληλος το πει στον προϊστάμενό του ή σε ανταγωνιστές σας, θα θεωρηθούν δωροδοκία. Ένας τρόπος να τις αντιμετωπίσετε είναι να δείτε, αν θα μπορούσατε να δικαιολογήσετε στους αναγνώστες σας την κάθε μικροπληρωμή, αν κληθείτε να το κάνετε αργότερα. Είναι πάντα καλύτερα να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία εξηγώντας τη σημασία της δουλειάς μας και οικοδομώντας συμμαχίες, παρά με λαδώματα και άλλες καθαρά συναλλακτικές σχέσεις.