3. Διαχείριση του Χρόνου Σας

3. Διαχείριση του Χρόνου Σας


Η φύση της δημοσιογραφίας συχνά συνεπάγεται προθεσμίες — για να διαβαστεί ένα ρεπορτάζ σήμερα, μια εποχή καταιγισμού πληροφοριών, θα πρέπει να είναι επίκαιρο. Οπότε, η σωστή διαχείριση του χρόνου έχει καταλυτική σημασία. Για δείτε κάποιες μικρές συμβουλές.