Κεφάλαιο 4 Τεχνικές Για Την Ασφάλεια Των Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Τεχνικές Για Την Ασφάλεια Των Δεδομένων

Οι ερευνητές δημοσιογράφοι συλλέγουν και παράγουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, τα περισσότερα από τα οποία αποθηκεύονται σε κινητά και υπολογιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πώς να προστατεύετε τα ψηφιακά σας δεδομένα και να αποκρούετε απειλές. Βασική φροντίδα στη διάρκεια μια έρευνας είναι να διασφαλίσουμε ασφαλή επικοινωνία με τις πηγές μας ανά πάσα στιγμή. Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν ψηφιακές απειλές και θα γίνει αναφορά σε λογισμικό και εργαλεία που υποστηρίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Εστιάζουμε στα πιο κοινά συστήματα υπολογιστών (Mac, Windows) και smartphones (Android, iOS).