1.3. Ασφάλεια Δεδομένων σε Χρήση


Ο όρος «δεδομένα σε χρήση» αναφέρεται στα ενεργά δεδομένα της συσκευής σας που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή από άλλες εφαρμογές. Συχνά αποθηκεύονται στην μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή στην κρυφή μνήμη (cache). Στην ενότητα αυτή, θα συζητηθούν διάφορα προγράμματα και λειτουργίες ασφαλείας για την προστασία τέτοιων πληροφοριών.