1.3.3. Χρήση του Νέφους


Μολονότι τα συστήματα αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος, όπως το Dropbox, το Google Drive και το OneDrive, είναι δωρεάν και εύχρηστα, μην τα προτιμάτε για κοινή χρήση ευαίσθητων αρχείων. Δεν έχετε κανένα έλεγχο για το τι συμβαίνει με τα έγγραφά σας καθώς βασίζεστε στον πάροχο για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Μια εναλλακτική λύση, επίσης σε νέφος, που συνοδεύεται με αυτόματη κρυπτογράφηση είναι το BlauCloud. Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στη λύση ανοικτού κώδικα ownCloud. Καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται στη Γερμανία, οι χρήστες αποκομίζουν τα οφέλη της πιο αυστηρής γερμανικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των δεδομένων. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εμπιστευτείτε τα δεδομένα σας στο κεντρικό σύστημα.