1.4. Ασφάλεια Δεδομένων σε Κίνηση


Ο όρος «δεδομένα σε κίνηση» αναφέρεται σε πληροφορίες που ταξιδεύουν από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, όπως ημέιλ και μηνύματα κειμένου. Τα παρακάτω εργαλεία ασφαλείας προσπαθούν να μην αφήσουν τρίτους να υποκλέψουν ή να μεταβάλλουν πληροφορίες πριν αυτές φτάσουν στον παραλήπτη τους.