1.4.2. Ασφαλή μηνύματα κειμένου


Οι τελευταίες τάσεις στην επικοινωνία είναι να αποφεύγονται τελείως τα ημέιλ και να χρησιμοποιούνται εφαρμογές όπως τα WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ή Snapchat. Μέσα σε δευτερόλεπτα μπορείτε να στείλετε πληροφορίες ή έγγραφα σε όλον τον κόσμο. Οι πάροχοι, όπως το WhatsApp, μπορεί να διαφημίζουν την διατερματική τους κρυπτογράφηση. Όμως, κανένας δεν προσφέρει απόλυτη ασφάλεια. Γενικά, είναι επικίνδυνο να κοινοποιούμε εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες. Κάποιες άλλες εφαρμογές μηνυμάτων κειμένου, όπως το Signal, το Telegram και το Wire, προσφέρουν ασφαλέστερη διατερματική κρυπτογράφηση που λειτουργεί και σε iOS και σε Android.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις: signal.org , telegram.org και wire.com