Κεφάλαιο 5 Έρευνα, Έρευνα, Έρευνα

Κεφάλαιο 5 Έρευνα, Έρευνα, Έρευνα

Το κεφάλαιο αυτό θα εξετάσει τις βασικές ερευνητικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας δημοσιογράφος για να αρχίσει τη δουλειά του. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για ορισμένα βασικά εργαλεία αλλά και να ξέρουν να τα χρησιμοποιούν: για την εξόρυξη και για την χαρτογράφηση στοιχείων, για το πώς ανακαλύπτουμε έγγραφα και για το πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα. Είναι επίσης σημαντικό οι ερευνητές δημοσιογράφοι να τα πάνε καλά με τους αριθμούς, καθώς πολλά ρεπορτάζ απαιτούν την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων.