4.1. Μέγεθος δειγμάτων και ομάδα αναφοράς


Οι γυμνοί αριθμοί σας λένε λίγα πράγματα. Αποκτούν νόημα ως τμήμα του συνόλου του πληθυσμού από τον οποίον προέρχονται. Μία φράση όπως «Τέσσερις στους πέντε γιατρούς» μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακή, αλλά τι γίνεται όταν μόνο 20 από τους χιλιάδες γιατρούς της Ινδίας συμμετείχαν στη δημοσκόπηση; Ένα σύνολο 16 γιατρών δεν είναι ακριβώς αντιπροσωπευτικό του τρόπου με τον οποίον σκέφτονται ή συμπεριφέρονται οι γιατροί σε όλη τη χώρα.

Υπάρχουν περισσότερα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται μία αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση. Στο παράδειγμα με τους γιατρούς, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ελέγξουν:

    • > Αν η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις ή νοσοκομεία για να καλύψει διαφορετικές απόψεις σε όλη τη χώρα.
    • > Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των απαντήσεων – τηλέφωνο, διαδίκτυο ή προσωπική συνέντευξη;
    • > Πώς επηρεάζει τις απαντήσεις η μέθοδος που επελέγη ;
    • > Έχουν συμπεριληφθεί στη δημοσκόπηση όλες οι ηλικίες;

Αυτά είναι, απλά, κάποια παραδείγματα· τα κριτήρια που θα επιλέξουν οι δημοσιογράφοι όταν εξετάζουν την εγκυρότητα μίας δημοσκόπησης θα ποικίλουν ανάλογα με το θέμα και τα αποτελέσματα.