4.2. Γραφήματα


Για να ερμηνεύσετε νούμερα και γραφήματα, ξεκινήστε από τη λεζάντα! Στα γραφήματα, θα πρέπει να κατανοήσετε την κλίμακα και το σημείο αφετηρίας. Είναι εύκολο να κάνεις μία μικρή αλλαγή να φαντάζει τεράστια αυξάνοντας την κλίμακα και ξεκινώντας μόνο στο τμήμα στο οποίο τα νούμερα εμφανίζουν αλλαγή. Να είστε επιφυλακτικοί με τα κλάσματα και τα ποσοστά όταν ερμηνεύετε γραφήματα. Να έχετε υπόψη σας τις προηγούμενες πληροφορίες για τα δείγματα και την ομάδα αναφοράς.

Μερικές φορές, φαίνεται ότι δύο σύνολα αριθμών ακολουθούν αντίστοιχη πορεία. Ωστόσο, αυτό δεν αποδεικνύει ότι συνδέονται ή ότι υπάρχει μεταξύ τους αιτιώδης σχέση. Τα παιδιά ψηλώνουν καθώς μεγαλώνουν. Οι γλωσσικές τους δεξιότητες βελτιώνονται καθώς μεγαλώνουν, με τον ίδιο περίπου ρυθμό. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η σωματική ανάπτυξη βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητες! Και πάλι, θα πρέπει να διαβάσετε τα γραφήματα και τα διαγράμματα προσεχτικά για να εκτιμήσετε γιατί προτείνεται μία συσχέτιση. Υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες σε κάποιον συναφή ή συγκρίσιμο τομέα που να υποστηρίζουν τη συσχέτιση; Αντίστοιχα, απλά και μόνο το ότι κάτι συνέβη πριν από κάτι άλλο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αποδεικνύεται πως το πρώτο συμβάν προκάλεσε το δεύτερο. Τα δεδομένα από μόνα τους δεν αποδεικνύουν τίποτα. Η έρευνα απαιτεί εξέταση του πλαισίου, αποκλεισμό άλλων πιθανών αιτίων και προσδιορισμό του ακριβούς μηχανισμού μέσω του οποίου το πρώτο συμβάν ενδεχομένως προκάλεσε το δεύτερο.

Όταν εξετάζετε το πλαίσιο των δεδομένων, ελέγξτε ποιο ίδρυμα διενήργησε την έρευνα και εάν εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ερεύνησε τα αποτελέσματα ενός πειράματος για ηλεκτρονικό τσιγάρο που πραγματοποιήθηκε από την Philip Morris International Inc. Η εταιρεία ήθελε να δημιουργήσει ένα τσιγάρο που δεν θα ήταν πιο επιβλαβές από ένα φλιτζάνι καφέ. Το άρθρο των Reuters περιγράφει πώς τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευτούν με τον αντίθετο τρόπο. Να είστε επίσης επιφυλακτικοί και με δημοσκοπήσεις που διοργανώνονται από πανεπιστήμια. Ορισμένες σχολές εξαρτώνται από τα χρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι ενδέχεται να χρηματοδοτούν την έρευνα για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.


Θα έχετε, πλέον, συλλέξει πληροφορίες και ονόματα πιθανών πηγών και θα έχετε δημιουργήσει τις βάσεις δεδομένων σας. Το επόμενο κεφάλαιο εξηγεί πώς βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι καλές πηγές και πώς θα διακρίνουμε πιο αποτελεσματικά τι είναι αυτό που αποκαλύπτουν.