2.1.1. Υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης για προστασία


Μια μορφή προστασίας και για εσάς και για την πηγή σας μπορεί να είναι μια νομικά αναγνωρισμένη δήλωση που υπογράφεται ενώπιον μαρτύρων. Αυτό το είδος νομικού εγγράφου, που φέρει μονογραφή σε κάθε του σελίδα και υπογράφεται παρουσία δικηγόρου, είναι αποδεκτό στα δικαστήρια των περισσοτέρων χωρών και έχει σημαντικές νομικές συνέπειες. Δηλώνει ότι η πηγή σας είναι πρόθυμη να παρουσιαστεί σε δικαστήριο και να καταθέσει, αν χρειαστεί. Αυτού του τύπου η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να παραδίδεται σε έμπιστο δικηγόρο για φύλαξη. Αν το ρεπορτάζ σας οδηγήσει σε άσκηση αγωγής, η ύπαρξη της υπεύθυνης δήλωσης δηλώνει προς όσους την αμφισβητούν ότι η πηγή σας είναι έτοιμη να εμφανιστεί αν της παρασχεθεί δικαστική προστασία. Επίσης, προστατεύει και εσάς σε περίπτωση που η πηγή σας κάποια στιγμή ανακαλέσει όσα σας είπε.

Σταθμίστε αν η υπεύθυνη δήλωση θα βοηθήσει το ρεπορτάζ σας. Η πηγή σας μπορεί να φοβηθεί από την επισημότητα τέτοιων νομικών εγγράφων, οπότε να θίξετε το θέμα αφού έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ειδάλλως χρησιμοποιήστε άλλες μεθόδους προστασίας, όπως εκτεταμένες καταγραφές και ηχογραφήσεις.