Κεφάλαιο 7 Κάνουμε Τις Σωστές (!) Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 7 Κάνουμε Τις Σωστές (!) Ερωτήσεις

Οι συνεντεύξεις είναι κομβικό σημείο της δημοσιογραφίας Αλλά στο ερευνητικό ρεπορτάζ, απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία, καλύτερη κατανόηση του θέματος και έρευνα της πηγής σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάλογες ερωτήσεις. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι τομέας ευαίσθητος, αμφιλεγόμενος και ενίοτε επιβλαβής για υπολήψεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναπτύξετε την ικανότητά σας να παίρνετε συνεντεύξεις, ώστε να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις, με τον σωστό τρόπο και τη σωστή σειρά. Επίσης, υπάρχουν και ηθικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν παίρνουμε συνέντευξη.