1. Προετοιμασία για τη συνέντευξη

1. Προετοιμασία για τη συνέντευξη


Η συνέντευξη, όπως και άλλες πράξεις επικοινωνίας, είναι αμφίδρομη διαδικασία. Το τι θα καταφέρετε να αποκομίσετε εξαρτάται και από εσάς και από τον άνθρωπο από τον οποίο παίρνετε τη συνέντευξη. Μια καλή συνέντευξη μοιάζει με συζήτηση, αλλά για να έρθουν οι απαντήσεις που χρειάζεστε απαιτείται στρατηγική.

Πριν από τη συνέντευξη, θα πρέπει να ερευνήσετε εκτενώς το θέμα του ρεπορτάζ και τη σύνδεση της πηγής σας με αυτό. Εδώ περιλαμβάνεται η έρευνα εγγράφων ή άρθρων που θα σας δώσουν το πλαίσιο ή το ιστορικό της υπόθεσης. Με τη σειρά του, αυτό θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε τις κατάλληλες ερωτήσεις και θα σας δείξει το δρόμο για να αποκομίσετε πιο λεπτομερείς εξηγήσεις. Προγραμματίστε συνεντεύξεις με διάφορους ανθρώπους. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε εξαρτημένοι από λίγα μόνο άτομα ή από πηγές που δεν ήταν στον χώρο στον οποίον εξελίχτηκαν τα γεγονότα. Για παράδειγμα, θα μάθετε περισσότερα για την εκμετάλλευση εργαζομένων από τους εργοδότες τους, όταν πάτε κάπου όπου άνθρωποι που δουλεύουν στα χωράφια ή στη βιομηχανία, εν γένει εργάτες, απολύονται χωρίς αποζημίωση. Είναι μάλλον απίθανο να πάρετε τέτοιες πληροφορίες, αν βασιστείτε στο προσωπικό μιας ΜΚΟ σε μια μεγαλούπολη. Συνδυάστε αυτά που θα ανακαλύψετε στο πεδίο με έγγραφα πολιτικής επί του θέματος ή με επίσημες υποσχέσεις και προϋπολογισμούς. Συνδυάστε τα ευρήματά σας με πράγματα που συνέβησαν σε αντίστοιχα μέρη ή ακόμα και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η προετοιμασία σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις που άπτονται του θέματος και να αποκομίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεται το ρεπορτάζ σας.