1.3. Ελέγξτε τον εξοπλισμό σας


Να φροντίσετε ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε να είναι πάντα σε καλή κατάσταση για γράψιμο ή ηχογράφηση και να έχετε πάντα μαζί σας στυλό, συσκευές ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης, μπαταρίες, κάρτα μνήμης, και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι ενδέχεται να χρειαστεί. Αν θέλετε να σας υπογράψει ο άνθρωπος από τον οποίον παίρνετε συνέντευξη ένα έντυπο συναίνεσης για τη συνέντευξη, μην ξεχάσετε να το έχετε μαζί σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεγάλες συνεντεύξεις που πρέπει να μονταριστούν για να προβληθούν. Δεν είναι απαραίτητο, όταν έχετε να κάνετε με εκπροσώπους Τύπου επιχειρήσεων ή πολιτικών – στα πλαίσια του επαγγέλματός τους συναινούν εξ ορισμού με τη συνέντευξη και την από μέρους σας χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε. Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, όταν δεν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίον παρουσιάσατε τα λεγόμενά τους.