3.2. Αποστασιοποιηθείτε από σημεία τριβής


Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, μπορεί να πρέπει να κάνετε ερωτήσεις που θα αναστατώσουν τον συνομιλητή σας, π.χ. για φημολογούμενες σχέσεις του με τρομοκρατικές οργανώσεις ή για κάποια παράνομη σχέση. Μπορείτε να διατυπώσετε τα ερωτήματά σας κάπως έτσι «Μέχρι στιγμής από τις συνεντεύξεις μου προκύπτουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με…», «Ο διευθυντής σύνταξης επιμένει να μην φύγω αν δεν σας ρωτήσω…». Μπορείτε να πιέσετε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ψέματα ούτε να αποκαλύψετε άλλες πηγές. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: «Ίσως θα σας ενδιέφερε να μάθετε ότι μια άλλη πηγή μου μου είπε ότι σας είδε…» ή «Κυκλοφορεί μια φήμη ότι έχετε…, αλλά φυσικά όλοι ξέρουμε πόσο αναξιόπιστες είναι οι φήμες.»