Κεφάλαιο 8 Γράφοντας Το Ρεπορτάζ

Κεφάλαιο 8 Γράφοντας Το Ρεπορτάζ

Μπορεί η έρευνα για το ρεπορτάζ να είναι εξαίρετη αλλά το ρεπορτάζ να αποτύχει παταγωδώς, αν δεν έχει οργανωθεί σωστά και δεν έχει γραφτεί καλά. Θα πρέπει να μπορεί ο αναγνώστης να το πιστέψει, και άρα οι πληροφορίες που περιέχει πρέπει να είναι πρόσφατες αλλά και επίκαιρες. Αν χρησιμοποιήσετε τα λόγια που είπαν σημαίνοντα πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση και που επιβεβαιώνουν το πνεύμα της έρευνάς σας, το ρεπορτάζ σας θα αποκτήσει βαρύτητα. Γραφήματα και διαγράμματα μπορεί επίσης να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει πιο σύνθετες πτυχές της έρευνάς σας.