1.1. Να είστε ακριβείς


Ορισμοί και παραδείγματα: Δώστε τον ορισμό όρων επαγγελματικών ιδιολέκτων αλλά και σύνθετων όρων ώστε να είναι κατανοητοί στο ακροατήριό σας· θα πρέπει να διατηρήσετε τους ίδιους ορισμούς μέχρι το τέλος. Επίσης να κάνετε το αφηρημένο συγκεκριμένο χρησιμοποιώντας παραδείγματα.

Γενικεύσεις χωρίς αποδείξεις: Να κατανοείτε καλά το νόημα λέξεων όπως «οι περισσότεροι», «πολλοί», «κάποιοι» και «λίγοι» και τις μεταξύ τους διαφορές. Να τις χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Να προσέχετε τη διάκριση ανάμεσα στο «οι περισσότεροι» και στο «πολλοί», και να είστε ακόμα πιο προσεκτικοί όταν λέτε «όλοι» ή «κανένας». Αποτελεί κάτι «την αιτία» ή «μία από τις αιτίες»; Πρόκειται για «πάντα» ή για «συχνά»; Κάντε το γενικό ειδικό αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και συγκεκριμένα ονόματα.

Υποστηρικτικά επιχειρήματα: Να υποστηρίζετε όσα λέτε με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Να μην κάνετε επίθεση σε ένα άτομο όταν αυτό που θα έπρεπε να επικρίνετε είναι μία ιδέα ή ένα σύστημα. Δουλειά σας είναι να παρουσιάσετε πραγματικά περιστατικά και επιχειρήματα. Οι αναγνώστες μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους, αν πίσω από μια χάρη σε κάποιον κρυβόταν κάποια συγκεκριμένη πρόθεση. Μερικές φορές, είναι καλύτερα να αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνα τους.

Παραθέτοντας τα λόγια των αρχών ως απόδειξη: Καταγράψτε τα υπέρ και τα κατά και αντιμετωπίστε τα με ισορροπημένο τρόπο. Είναι επίσης σημαντικό να εστιάσετε στους λόγους των πράξεων των αρχών. Γιατί είπε κάποιος κάτι; Μιλήστε με διάφορες πηγές, όχι μόνο με μία, για να σας βοηθήσει στην έρευνα με το γενικότερο πλαίσιο και τα παραθέματα.

Προκαταλήψεις, στερεότυπα και συναισθήματα: Να αποφεύγετε τα στερεότυπα — θετικά και αρνητικά — η γλώσσα σας να είναι ουδέτερη και να αντιμετωπίζετε όλες τις πηγές σας με την ίδια δόση υγιούς σκεπτικισμού.

Κάνοντας την ερώτηση «Και τι μ’ αυτό;»: Ένας καλός τρόπος να θυμάστε αν οι πληροφορίες συνδέονται με την υπόθεσή σας είναι να κάνετε στον εαυτό σας την ερώτηση «Και τι μ’ αυτό;». Είναι δυνατό να γραφτεί ένα ακριβές και πειστικό ερευνητικό ρεπορτάζ που βασίζεται στο βάρος ενός συνόλου αποδεικτικών στοιχείων και όχι σε ένα μόνο καθοριστικό γεγονός. Όταν έχετε πολλά αποδεικτικά στοιχεία, να μην έχουν κενά και να είναι ξεκάθαρα· θα μπορούσατε να ανατρέξετε στις πηγές σας και να τους ζητήσετε να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως χρειαστεί επίσης να έχετε διακριβώσει το πλαίσιο αρκετά νωρίς. Αυτό θα δώσει στο κοινό σας πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο έλαβαν χώρα οι ενέργειες και οι συνέπειές τους. Προσθέτει πληροφορίες για το αν οι εμπλεκόμενοι είχαν τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να κάνουν τα πράγματα που υποστηρίζετε ότι έκαναν.