1.2.1. Χρήση παραθεμάτων


Να χρησιμοποιείτε παραθέματα για να τονίσετε κάτι, όχι για να πείτε όλη την ιστορία, και για να προσθέσετε πληροφορία, όχι απλά για να την επαναλάβετε. Μην χρησιμοποιείτε παραθέματα για να μεταφέρετε βασικές πληροφορίες που αφορούν γεγονότα. Χρησιμοποιήστε τα για να δείξετε τη συζήτησή σας με τις πηγές ή για να προσθέσετε χρώμα, αλλά όχι ως υποκατάστατο της δικής σας ανάλυσης όσων σας είπαν οι πηγές. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις λέξεις ακριβώς όπως ειπώθηκαν. Οι εξαιρέσεις είναι:

  • >   Κάτι που είπε κάποιος και είναι δυσνόητο ή τους γελοιοποιεί και δεν προσθέτει τίποτα στη γεύση των λόγων τους.
  • >   Βωμολοχίες εφόσον δεν τις επιτρέπει το μέσο στο οποίο εργάζεστε.
  • >   Λέξεις που απλά γεμίζουν τα κενά, όπως «κοιτάξτε», «ξέρετε», «νομίζω». Δεν προσθέτουν τίποτα.

Να αναφέρετε πάντα ποιος είπε τι και να παραπέμπετε σε πηγή για παρατηρήσεις που δεν κάνατε εσείς. Σε ένα ερευνητικό ρεπορτάζ, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί απ’ ό,τι συνήθως όταν αναφέρετε ποιος είπε τι, επειδή οι αναγνώστες θα κρίνουν σε ένα βαθμό την αξία των αποδεικτικών σας στοιχείων και από την πηγή τους. Επίσης, να γίνεται σαφές πότε μπαίνει ένας νέος ομιλητής στην ιστορία. Αν, για οιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να κατονομάσετε μια πηγή, εξηγήστε γιατί. Για παράδειγμα: «Θα με απέλυαν αν ήξεραν ότι σας το έδειξα αυτό,» δήλωσε η πηγή.

Να μερικές συμβουλές για την χρήση των παραθεμάτων:

  • >   Η πρόταση που προηγείται του παραθέματος θα πρέπει να βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει τι θα ακολουθήσει.
  • >   Η εισαγωγή σας στο παράθεμα θα πρέπει να έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτό, όσον αφορά το μήνυμα.
  • >   Το «είπε» για να αναφερθείτε στα λόγια κάποιου φτάνει και περισσεύει. Ορισμένες λέξεις («διαβεβαίωσε», «ισχυρίστηκε», «υποστήριξε» μπορεί να προσθέτουν μια χροιά που δεν χρειάζεται, ενώ άλλες («ανασκεύασε» «αντέκρουσε») μπορεί να μην είναι απολύτως σαφείς στους αναγνώστες. Μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι είναι ακριβές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ρήμα κάπως πιο προσεγμένο.
  • >   Όταν παραφράζετε, μην αλλάζετε το ύφος. Να διατηρείτε την αίσθηση και τον τόνο της αρχικής πηγής. Αν ο εκπρόσωπος λέει «Δεν διαθέτουμε τον απαιτούμενο προϋπολογισμό» μην παραφράσετε μέχρι να γίνει «Είπε ότι η εταιρεία της δεν προτίθετο να ξοδέψει χρήματα για αυτόν τον σκοπό», πράγμα που υπονοεί ένα σύνολο προτεραιοτήτων και όχι απλά μια οικονομική συνθήκη.