1.3. Συντάξτε ένα προσχέδιο και μετά ξαναγράψτε.

1.3. Συντάξτε ένα προσχέδιο και μετά ξαναγράψτε.


Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να έχετε πλέον τακτοποιήσει όλο το υλικό σας σε ενότητες και να έχετε βάλει στη θέση τους όλα τα παραθέματα και τις πληροφορίες. Ήρθε η ώρα να γράψετε το προσχέδιο. Πολύς κόσμος έχει λάθος εικόνα για τον σκοπό του προσχεδίου· σκοπός του δεν είναι να γραφεί όλη η ιστορία όπως τελικά θα εμφανιστεί, αλλά ένα περίγραμμα, που θα σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε πώς φαίνεται το άρθρο σας και να εντοπίσετε πού χρειάζεται επιπλέον δουλειά. Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την κομψότητα της εισαγωγής ή του επιλόγου ή για την αρτιότητα της γλώσσας. Εδώ κάνετε το γράψιμο όχι την επιμέλεια. Αυτό που χρειάζεται είναι να συναρμολογήσετε το υλικό σας στο χαρτί.