1.3.2. Σκεπτόμενοι οπτικά


Ένας τρόπος να βρείτε τις έντονες στιγμές που χρειάζεστε στην αφηγηματική προσέγγιση είναι να σκεφτείτε οπτικά: σκεφτείτε τις εικόνες και τις εικονογραφήσεις που θα χρειαστείτε όταν το ρεπορτάζ ολοκληρωθεί, ακόμα και αν το κασέ και ο σχεδιασμός δεν είναι δική σας ευθύνη. Όπως το να βρείτε έναν προσωρινό τίτλο, έτσι και αυτή η δραστηριότητα σάς βοηθάει να εστιάσετε στο θέμα του ρεπορτάζ και διασφαλίζει ότι δεν θα αποκλίνετε από την πορεία σας. Ένα διάγραμμα με ορισμένα γεγονότα, θα σας επιτρέψει να μην χρειαστείτε μια μάλλον βαρετή λίστα με τα ίδια γεγονότα για το ρεπορτάζ. Πάντως, το να σκέπτεστε οπτικά μπορεί να βοηθήσει και με άλλους τρόπους την τελική σας ιστορία.

  • >   Σας βοηθάει να την πουλήσετε στον διευθυντή σύνταξης καθώς ενημερώνει εκ των προτέρων για χάρτες, διαγράμματα, γραφήματα ή εικόνες που μπορεί να χρειαστούν.
  • >   Συμβάλλει στην ομαδική εργασία γιατί βοηθάει γραφίστες και υλατζήδες
  • >   Βοηθάει τους συναδέλφους σας φωτογράφους, οι οποίοι βάσει της εμπειρίας τους θα σκεφτούν τις καλύτερες εικόνες για το κομμάτι
  • >   Βάζει εικόνες στο κεφάλι σας, πράγμα που βοηθάει με το γράψιμο
  • >   Σας βοηθάει να επικοινωνείτε καλύτερα με τους αναγνώστες, οι οποίοι συχνά μαθαίνουν πολύ περισσότερα από μια σωστά επιλεγμένη εικόνα ή από ένα εντυπωσιακό διάγραμμα από ό,τι μόνο από το κείμενο. Όπως λένε, μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις.