Πώς γίνεσαι Ερευνητής Δημοσιογράφος

Το κεφάλαιο προσδιορίζει την πρακτική της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την αποστολή της και τους στόχους της. Εξετάζει τις διαφορές ανάμεσα στην ερευνητική και την καθημερινή δημοσιογραφία. Το κεφάλαιο αναφέρεται επίσης στις δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ερευνητών δημοσιογράφων καθώς και σε συγκεκριμένα θέματα και προσεγγίσεις που είναι κατάλληλα για ερευνητικό ρεπορτάζ.

Recommendation
Recommendation

Recommendation