2-р БҮЛЭГ Сэдвээ Олоод Эхэл!

2-р БҮЛЭГ Сэдвээ Олоод Эхэл!

Бүхий л сэдэв санаанаас эхэлдэг. Энэхүү бүлэг та бүхэнд тэдгээр санаа хаанаас бий болдгийг тайлбарлана. Сонин унших, эх сурвалжуудтай ярилцах, нөлөө бүхий хүмүүстэй уулзах, шинэ дэвшил хөгжлийг цаг алдалгүй ажиглах зэргээр санаа олж болно. Мөн энэ бүлэгт нийгмийн сүлжээ, тэр дундаа Фэйсбүүк, Твиттерийн мэдээ мэдээллийг түгээхэд гүйцэтгэх гол үүргүүдийг онцолсон. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй бол өөрийгөө тав тухтай, амар хялбар арга барилаас чөлөөлж, мэдэхгүйгээ судалж, эрсдэлээ тооцоолон ажиллахын нэр юм. Нэгтгэн дүгнэвэл, сэтгүүлч унших, бас дахин унших, нүдээ нээж чихээ онгойлгох шаардлагатай!