2. Төлөвлөгөө Гаргах Явцдаа Цагаа Хэрхэн Зөв Хуваарилах Вэ?

2. Төлөвлөгөө Гаргах Явцдаа Цагаа Хэрхэн Зөв Хуваарилах Вэ?


Сурвалжилгыг хэрхэн төлөвлөх, тохиромжтой санаа олох, тэр дундаа эх сурвалжийг тодорхойлчихвол сурвалжилгаа эхлэх эхний шугаман дээр зогсож байна гэсэн үг. Гэхдээ үйл ажиллагааны туршид бодвол зохих хэд хэдэн зүйл бий.