1.3. Ашиглагдаж байгаа мэдээ мэдээлэл (Data in use)


“Data in use” нэр томъёо нь таны төхөөрөмжид байгаа идэвхитэй ашиглагдан, баримт бичиг болон төлбөрийн баримт хэлбэрээр тогтмол өөрчлөгдөж байдаг баримт мэдээлэл, өгөгдлүүдийг хэлдэг. Энэхүү мэдээлэл нь ихэвчлэн төхөөрөмжийн шуурхай санах ой буюу RAM эсвэл Cache-д хадгалагдаж байдаг. Энэ бүлгээр бид энэ төрлийн баримт мэдээллийг хамгаалдаг програм хангамжуудын талаар мэдээлэл өгнө.