1.3.3. Clouds үүлэн технологи ашиглан хадгалах


Dropbox, Google Drive, OneDrive гэх мэт нийтэд зориулсан үүлэн технологийг үнэгүй, хялбархан ашиглах боломжтой байдаг ч эдгээр clouds-д нууц файл, зураг бусад баримтаа хадгалахаас зайлсхийх шаардлагатай. Та Cloud-д хадгалсан файлуудад юу тохиолдохыг хянах аргагүйгээс гадна cloud-ийн үйлчилгээ үзүүлж таны мэдээллийг хадгалан хамгаалж байгаа компаниас хараат байна гэсэн үг.

Cloud-д тулгуурласан автомат шифрлэлттэй өөр нэгэн хамгаалалтын хувилбар бол BlauCloud юм. Энэ сүлжээ нь open-source cloud-ийн шийдэл буюу ownCloud юм. Мэдээлэл ХБНГУ-д хадгалагддаг учир хэрэглэгчид нь ХБНГУ-ын мэдээллийн аюулгүй байдлын чанга хатуу хуулиар хамгаалагдаж чаддаг. Хэдий энэ нь илүү аюулгүй арга байдаг ч та мөн л тухайн үндсэн системд өөрийн мэдээллээ итгэн даатгаж байгаа хэрэг.

Мэдээллийг өөр газарт илүү найдвартай хамгаалахад NAS ( Network attached Storage)-ийг ашиглан өөрийн хувийн cloud-ыг үүсгэх юм. Гэвч NAS нь нэлээд үнэтэй байдаг. This video explains how NAS operates.

This video discusses the main differences between a cloud and a NAS considering the aspects of security, access, costs, and sharing.