1.3.5. Камер, микрофоныг идэвхигүйжүүлэх


Тодорхой програм хангамжийг ашиглахад гуравдагч этгээд таныг өөрийн чинь төхөөрөмж дэх камерыг ашиглан хянаж, микрофоноор нь чагнах боломжтой байдаг.  Камерыг энэ байдлаар ашиглуулахгүй байх хамгийн хялбар арга бол камерынхаа нүдийг халхлан цаас наах юм.  Энэ арга нь хакер таны үйл ажиллагааг камер ашиглан харахаас найдвартай хамгаалах бөгөөд өөрөө камер ашиглах үедээ л цаасаа авч байх нь илүү хялбар.  Өөр нэгэн ойролцоо хувилбар бол төхөөрөмж дэх камераа идэвхгүй болгох.  Гэвч та камер болон микрофоноо ашиглах тоолондоо тэдгээрийг дахин идэвхжүүлдэг гэдгийг санаж байх ёстой бөгөөд таны гар утасны камер, микрофоныг ч гэсэн яг үүнтэй ижил ашиглан тагнаж чагнах боломжтой.

For more information watch these videos how to disable the camera on a Mac  and on a Windows product or how to disable your internal microphone on a Mac and on a Windows device.