1.4.2. Текст мессежний аюулгүй байдлыг хангах


Хамгийн сүүлийн үеийн харилцаа холбооны чиг хандлага нь WhatsApp, Тelegram, Facebook Messenger болон Snapchat гэх мэт и-мэйл, мессенжер хамтдаа нэг дор байдаг хэрэгслүүдийг бий болгохоос аль болох зайлсхийж байна. Хэдхэн секундийн дотор та мэдээлэл, баримт бичгээ дэлхий даяар түгээх боломжтой. WhatsApp гэх мэт компаниуд нь өөрсдийн end to endencryption нууцлалыг сурталчилдаг ч аль  нь ч бүрэн хамгаалалттай байж чаддаггүй. Ерөнхийдөө нууц мэдээллийг мессенжерээр дамжуулах нь аюултай. Дээр дурдсанаас илүү нууцлалтай үйлчилгээ үзүүлдэг Signal, Telegram эсвэл Wire гэх мэт текст мессежний үйлчилгээтэй програм хангамжууд байдаг бөгөөд iOS, Android-уудад хоёуланд нь ажилладаг.