Сурвалжилгыг хэрхэн төлөвлөх, тохиромжтой санаа олох, тэр дундаа эх сурвалжийг тодорхойлчихвол сурвалжилгаа эхлэх эхний шугаман дээр зогсож байна гэсэн үг. Гэхдээ үйл ажиллагааны туршид бодвол зохих хэд хэдэн зүйл бий.