WHAT'S NEW?
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE
  • Great news for journalists from Nepal: Our Nepali edition is online! READ MORE

бүтээлээ бичих нь

Цэгцтэй бүтцийн дагуу сайн бичиж чадахгүй л бол хэчнээн сайн хийсэн эрэн сурвалжилга ч нуран унах нь бий. Бүтээл тань уншигчдын итгэлийг даах ёстой учраас бүх баримт нь шинэчлэгдсэн, цаг үеийнх байх хэрэгтэй. Нийгэмд танигдсан, сэдэвтэй чинь хамааралтай хүмүүсийн эшлэл эрэн сурвалжлах бүтээлийг тань илүү даацтай, найдвартай болгоно. Мөн эрэн сурвалжилгын илүү нарийн, түвэгтэй хэсгүүдийг уншигчдад ойлгомжтой болгох үүднээс хүснэгт, график, бүдүүвч ашиглах нь заримдаа тустай байдаг.