၁.၃။ အသုံးပြုဆဲ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစေခြင်း


အသုံးပြုဆဲအချက်အလက်များ ဆိုသည်မှာ သင့်စက်ပစ္စည်းအတွင်းမှ ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးမျိုးဖြင့် လက်တလော ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေရသည့် အချက်အလက်များကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းတို့ကို ရံဖန်ရံခါတွင် random access memory (RAM) သို့မဟုတ် cache ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားမိတတ်သည်။ ထိုသို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် အမျိုးမျိုးသော လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲများနှင့် ယင်းတို့၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ဤအခန်းတွင် ဆွေးနွေးသွားပါမည်။