၁.၃.၄။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို လုံခြုံစေခြင်း


ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဖြစ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်ဖြင့် ရရှိနိုင်ကြသည် မဟုတ်ပါ။ သင့်၌ရှိသော စာရွက်စာတမ်းအစုံတိုင်းကို စကင်ဖတ်၍ Hard drive သို့မဟုတ် USB ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန် စဉ်းစားပါ။ သိမ်းဆည်းရာတွင် ကုဒ်ပြောင်းဝှက်ထားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အား နောက်ရောင်ခံလိုက်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းခြင်းတို့ကို ကြုံလာရပါက ယင်းစက်ပစ္စည်းများကို ဝှက်ထားနိုင်မည့် နေရာကောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေသင့်ပါသည်။ ဝှက်စရာနေရာကောင်းဟုဆိုရာတွင် မီးခံသေတ္တာများ သို့မဟုတ် ဘဏ်တိုက်လော်ကာများကိုသာ မဆိုလိုပါ။ အလွန်သေးငယ်သည့် USB ဖြစ်လျှင် ဘောပင် သို့မဟုတ် နားဆွဲအတွင်း၌ ဝှက်ထားနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဝှက်ရမည့်နေရာသည် ဖန်တီးထိုးထွင်းမှုရှိဖို့ လိုပါသည်။ သို့သော် မိမိဝှက်ထားသည့်နေရာကို မမေ့ရန်လည်း လိုပါသည်။