၁.၃.၅။ သင့်ဖုန်းရှိ ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းများကို ပိတ်ထားခြင်း

၁.၃.၅။ သင့်ဖုန်းရှိ ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းများကို ပိတ်ထားခြင်း


Facebook ကို ထူထောင်ခဲ့သူ မာ့ခ်ဇက်ခါဘာ့ဂ်ကိုယ်တိုင်ပင် သူ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို Malware များမှ စောင့်မကြည့်နိုင်စေရန် laptop ကင်မရာကို တိပ်ဖြင့် ကပ်ထားပါသည်။ ပြင်ပအုပ်စု (Third party) များ၏ စွက်ဖက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြေ အခွင့်အလမ်းကို အနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်ရန် သင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ကင်မရာများကို စတစ်ကာနှင့် ကပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း၏ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ယင်းတို့အား ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို Mac စက်ပစ္စည်းများအတွက်

တွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်းဒိုးပစ္စည်းများအတွက်

တွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Mac တွင် စက်တွင်းမိုက်ခရိုဖုန်းကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ရန်

https://www.youtube.com/watch?v=HVQtrRd2dJw

ကို ကြည့်ပါ။ ဝင်းဒိုးအတွက်မူ

ကို ကြည့်ပါ။