၁.၄။ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားဆဲ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစေခြင်း

၁.၄။ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားဆဲ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစေခြင်း


‘ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားဆဲအချက်အလက်များ’ ဟူသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပေးပို့လိုက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဥပမာ အီးမေးလ်နှင့် စာသားမက်ဆေ့ချ်များကို ဆိုလိုသည်။ အောက်ပါလုံခြုံရေးနည်းပညာကိရိယာများကို အသုံးပြုပါက ပြင်ပအုပ်စုများမှ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ထားသည့် လက်ခံသူထံ မရောက်ရှိမီ သတင်းအချက်အလက်များအား ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။