၂.၁.၁။ ကာကွယ်မှုအတွက် ကျမ်းကျိန်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း


သင်နှင့် သင့်သတင်းရင်းမြစ် နှစ်ဦးလုံးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဥပဒေအရ အကျုံးဝင်ပြီး သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် ကျမ်းကျိန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာတို့၌ ဤသို့သော ဥပဒေကြောင်းအရ မှတ်တမ်းထားရှိရန် ရှေ့နေတစ်ဦးရှေ့တွင် စာမျက်နှာတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကြရပြီး အရေးကြီးသည့် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများ ပါရှိတတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ လိုအပ်ပါက သင့်သတင်းရင်းမြစ်သည် တရားရုံးတွင် လာရောက်ထွက်ဆိုကာ အထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုလိုလားလား ရှိသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကျိန်လွှာကို ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးက လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်ရန် အပ်နှံထားရသည်။ အကယ်၍ သင့်သတင်းကြောင့် ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်စရာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိုကျမ်းကျိန်လွှာ ရှိထားသောအားဖြင့် သတင်းရင်းမြစ်အား တရားရုံးက အကာအကွယ်ပေးမည်ဆိုလျှင် လာရောက်ထွက်ဆိုရန် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း တရားစွဲဆိုလာသူ သဘောပေါက်ပေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်သတင်းရင်းမြစ်က နောက်ပိုင်းတွင် ဗွေဖောက်သွားပါကလည်း ထိုကျမ်းကျိန်လွှာက သင့်အတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်စေပေမည်။

ကျမ်းကျိန်လွှာတစ်ခုက သင့်သတင်းကို အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို စဉ်းစားပါ။ သင့်သတင်းရင်းမြစ်က ထိုသို့သော ဥပဒေစာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ထိုးရမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုကိစ္စကို သင့်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိလာသည့်အခါမှသာ စကားဦးသန်းသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အသံဖမ်းမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ရုပ်သံမှတ်တမ်း အရန်ထားရှိခြင်းကဲ့သို့ အခြားနည်းများဖြင့် အကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်။