၁.၂။ တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် သတင်းရေးသားခြင်း

၁.၂။ တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် သတင်းရေးသားခြင်း


သင့်သတင်းသည် ကဏ္ဍခွဲကလေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု တွေးကြည့်ပါ။ ကဏ္ဍခွဲတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင်လည်း စာပိုဒ်များ စုဖွဲ့ပါဝင်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုကဏ္ဍခွဲကလေးများ (ဥပမာ – နိုင်ငံအဆင့် အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုတွင် ကြီးကြီးမားမား ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများကို ဖော်ထုတ်သည့်သတင်း သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအပင်းတစ်ခု၏ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်နှင့် အားကောင်းလာပုံ) တို့သည် သင့်စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုကြီးတစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယင်းတို့ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ထုတ်ရေးသားပါ။ ထို့နောက် ကြီးမားသည့် အကြောင်းအရပ်တစ်ခုချင်းစီကို ပရိသတ် လက်ခံနိုင်မည့် အပိုင်းငယ်ကလေးများအဖြစ် ထပ်မံခွဲထုတ်ပါ။ ထိုအခါ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသည့် ဝါကျတစ်ကြောင်းဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး သင်က မည်သည့်အပိုင်းကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သို့ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း၊ မည်သည်တို့ကို ဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်က သိစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကဏ္ဍခွဲတစ်ခုချင်းစီတွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။

  1. (၁။) အထောက်အထား(အသေးစိတ်များ၊ ပြောဆိုမှုကောက်နှုတ်ချက်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ)
  2. (၂။) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များ
  3. (၃။) ဆက်စပ်အခြေအနေ၊ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်၊ နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့် သုံးသပ်ဖော်ပြချက်များ
  4. (၄။) အကြောင်းရင်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်များ
  5. (၅။) ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးချက်များ
  6. (၆။) ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်သည်များ

နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစားများတွင် လုပ်ကိုင်နေရသည့် သတင်းထောက်များသည် စာကို အပိုဒ်လိုက် ရေးသားနိုင်အောင် စီစဉ်နေရာချသည့် ကလေးဘဝက အလေ့အကျင့်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပင် မေ့ဖျောက်မိလျက်သား ဖြစ်သွားကြသည်။ အကြောင်းမှာ သတင်းစာများက သတင်းများကို ပေးလိုက်သည့် စာပိုဒ်အထားအသိုများအတိုင်း ပုံနှိပ်ခြင်းက ရှားပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ထောက်အယ်ဒီတာများက စာကြောင်းသစ်ထပ်ဖြည့်နိုင်ရန် စာပိုဒ်များကို ထပ်မံခွဲစိတ်ပစ်ခြင်း၊ နေရာအလွတ်များ မဖြစ်စေရန် စာပိုဒ်များကို ပေါင်းပစ်ခြင်းတို့အား လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုကိစ္စကို ပူပန်ခြင်း မရှိပါနှင့်။ စာပိုဒ်များသည် နေ့စဉ်ဖတ်ရှုရလျက်ရှိသည့် သတင်းများ၏ မရှိမဖြစ် အုတ်ချပ်များသဖွယ် ဖြစ်သည်။ စာပိုဒ်များအတိုင်းသာ စီစဉ်ရေးသားပါ။ စာမျက်နှာအပြင်အဆင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ထောက်အယ်ဒီတာများက နောက်မှ စဉ်းစားကြပါလိမ့်မည်။