၁.၃. မူကြမ်းရေးပြီးမှ အချောပြန်ရေးပါ။


ဤအဆင့်တွင် သင်၏ အချက်အလက် ကုန်ကြမ်းများကို ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲခြားထားသင့်ပြီး ကိုးကားခဲ့သည့် အချက်အလက် ကုန်ကြမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းထားသင့်သည်။ ယခု သင်၏ ပထမ မူကြမ်းကို ရေးရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ လူအများစုက ပထမမူကြမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်မှုလွဲမှား နေကြသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ထွက်ပေါ်လာမည့် သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လုံး မဟုတ်သော်လည်း သတင်းဆောင်းပါးသည် မည်သည့်အသွင် ပေါ်နေသည်နှင့် သင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားအရာများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်ခွင့်ပေးသည့် ပုံကြမ်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော နိဒါန်း၊ သပ်ရပ် ကောင်းမွန်သော နိဂုံး သို့မဟုတ် ပြောင်မြောက်သော ဘာသာစကားတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင် စိုးရိမ်ပူပန်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဤနေရာတွင် သင်သည် ရေးသားနေခြင်းသာဖြစ်ပြီး တည်းဖြတ်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သင် ပြုလုပ်သမျှ အားလုံးသည် သင်၏ အချက်အလက် ကုန်ကြမ်းများကို စာမျက်နှာပေါ်တွင် အတူတကွ ထည့်သွင်းထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။