၃။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း


သတင်းလုပ်ငန်း၏ သဘာဝမှာ ဖောင်ပိတ်ချိန်များနှင့် လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းများဖောင်းပွနေသည့် ခေတ်ကြီးထဲတွင် သတင်းများသည်လည်း ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်သည့် တန်ဖိုးရှိသတင်းများဖြစ်ဖို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်မိဖို့ အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် နည်းလမ်းကောင်းအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။