2. योजना प्रक्रियामा समय कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

2. योजना प्रक्रियामा समय कसरी व्यवस्थित गर्ने ?


आफ्नो स्टोरीको योजना बनाइसकेपछि खोजको पहिलो चरणको काम गर्ने वेला आउँछ । तर यस काममा अघि बढ्दा केही कुरामा ध्यान दिन अझै बाँकी नै रहन्छ ।