Chương

Chương

Chương này giới thiệu định nghĩa về báo chí điều tra cũng như nhiệm vụ và mục tiêu của báo chí điều tra. Nội dung tập trung vào sự khác nhau giữa báo …
Mọi phóng sự đều bắt đầu với một ý tưởng. Chương này giải thích về việc những ý tưởng này có thể bắt nguồn từ đâu. Đó có thể là sự truyền cảm hứng từ …
Chương này hướng dẫn các bạn về các công đoạn khác nhau của bước lập kế hoạch cho một phóng sự điều tra. Từ việc tự đặt câu hỏi và thăm dò nguồn tin …
Trong quá trình nghiên cứu thông tin cho phóng sự điều tra của mình, các phóng viên điều tra thu thập và sản xuất một lượng thông …
Chương này sẽ thảo luận về các kỹ năng nghiên cứu cơ bản mà một phóng viên điều tra cần có để bắt đầu công việc của mình. Các phóng viên cần phải biết …
Nguồn tin con người là một trong những tài sản lớn nhất của phóng viên điều tra. Nếu các nguồn tin đủ tin tưởng bạn, họ sẽ mang đến cho bạn những …
Phỏng vấn là một yếu tố quan trọng của báo chí. Đặc biệt với phóng sự điều tra, phỏng vấn đòi hỏi phóng viên phải chuẩn bị nhiều hơn, hiểu rõ hơn về phóng …
Một phóng sự đã được điều tra một cách xuất sắc vẫn có thể thất bại nếu phóng sự đó không được tổ chức tốt và không có kịch bản tốt. Phóng sự đó phải đáng …