1.5. Thuyết phục ban biên tập


Nếu toà soạn của bạn đã giao nhiệm vụ cho bạn thực hiện phóng sự thì tất cả công tác lập kế hoạch vừa mô tả chính là giai đoạn đầu tiên của quá trình điều tra bạn sẽ thực hiện. Nhưng nếu bạn là một phóng viên tự do thì việc lập kế hoạch như vậy là rất quan trọng để có một bài trình bày đầy thuyết phục với ban biên tập. Hiệu quả nhất là một bài thuyết trình ngắn giải thích nội dung phóng sự và phải đủ tính thuyết phục để Ban biên tập đồng ý thực hiện. Bài trình bày này cần phải hội tụ các yếu tố:

  • > Một tiêu đề thú vị
  • > Một phác thảo nội dung đã được cân nhắc kỹ càng
  • > Tại sao nội dung phóng sự lại quan trọng đối với các độc giả của báo
  • > Bản thông báo ngắn gọn phương pháp tiến hành điều tra
  • > Tiến độ thời gian thực hiện phóng sự
  • > Kinh phí thực hiện

Một số toà soạn cũng muốn biết phóng sự sẽ được trình bày như thế nào, chẳng hạn như video clip, đồ họa hoặc podcast, trong khi những báo khác lại coi việc đó là việc của khâu biên tập và thiết kế trình bày. Trong mọi trường hợp, hãy nhớ rằng luôn có một khả năng là toà soạn không thấy bị thuyết phục với bài trình bày của bạn. Bạn chỉ nên cung cấp những thông tin cơ bản, không trình bày những phát hiện quan trọng, để trong trường hợp bị từ chối, bạn còn có cơ hội thuyết phục các báo khác.