Chương 4 Kỹ Thuật Bảo Mật Dữ Liệu

Chương 4 Kỹ Thuật Bảo Mật Dữ Liệu

Trong quá trình nghiên cứu thông tin cho phóng sự điều tra của mình, các phóng viên điều tra thu thập và sản xuất một lượng thông tin rất lớn, hầu hết trong số đó được lưu giữ trên thiết bị di động hoặc máy tính. Bạn phải biết cách bảo vệ dữ liệu số của mình và chống lại các mối đe dọa bảo mật. Một mối quan tâm chính trong quá trình điều tra là đảm bảo liên lạc an toàn với các nguồn tin mọi lúc. Chương này sẽ bàn về các mối đe dọa bảo mật kỹ thuật số và giới thiệu các phần mềm và công cụ khác nhau để hỗ trợ một môi trường làm việc an toàn, chủ yếu tập trung vào các hệ thống máy tính phổ thông (Mac, Windows) và điện thoại thông minh (Android, iOS).