1.3.3 Sử dụng đám mây


Mặc dù các hệ thống lưu trữ đám mây công cộng như Dropbox, Google Drive hoặc OneDrive đều miễn phí và dễ sử dụng, bạn nên tránh không chia sẻ các tập tin nhạy cảm trên các nền tảng này. Bạn không kiểm soát được những gì xảy ra với tài liệu của mình vì việc bảo mật thông tin của bạn được giao phó hoàn toàn cho nhà cung cấp dịch vụ.

Một giải pháp dựa trên đám mây khác đi kèm với mã hóa tự động là ‘BlauCloud’. Dịch vụ này dựa trên giải pháp đám mây mã nguồn mở ‘ownCloud’. Bởi dữ liệu được lưu trữ ở Đức nên người dùng được hưởng lợi từ Luật bảo mật dữ liệu khắt khe hơn của nước Đức. Nhưng kể cả như vậy thì phương pháp lưu trữ này vẫn đòi hỏi bạn phải tin tưởng vào máy chủ chứa dữ liệu của mình.